Projekt i wykonanie   DARPA design logo

Land Rover Jasienica logo bielsko